ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อีเมล พิมพ์ PDF

-หลักเกณฑ์การสรรหาเเละคัดเลือกบุคลากร

-หลักเกณฑ์การบรรจุและเเต่งตั้งบุคลากร

-หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

-หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร

-หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2020 เวลา 09:41 น.

อำนาจหน้าที่

อีเมล พิมพ์ PDF

อำนาจหน้าที่

แผนที่ตำบลพุสวรรค์

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนที่ตำบลพุสวรรค์

Attachments:
Download this file (20200519124123888.pdf)20200519124123888.pdf[ ]41 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2020 เวลา 11:49 น.

แผนการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Attachments:
Download this file (20200518121952749.pdf)20200518121952749.pdf[ ]1386 Kb

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

หน้า 1 จาก 33