ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีหนี้สินโดยชอบธรรมเพื่อเข้าร่วมรายการ “ปลดหนี้”

อีเมล พิมพ์ PDF

                                                            

 

                                                           alt

องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกร่วมรายงาน "ปลดหนี้"

 

 

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อีเมล พิมพ์ PDF

เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

Attachments:
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf[ ]4805 Kb

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

                                                            alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

เรื่อง  ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

                                                                      alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

Attachments:
Download this file (แผน61.pdf)แผน61.pdf[ ]175 Kb

หน้า 5 จาก 33