ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง งบประมาณารายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 กันยายน 2017 เวลา 11:34 น.

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ 1

อีเมล พิมพ์ PDF

 

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำรูปตัววี จุดที่ 1ถึงจุดที่ 4

หมู่ที่ 1 บ้านพุสวรรค์ ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

(ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2017 เวลา 11:07 น.

ประกาศผลสอบการแข่งขัน

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลทั่วไปเป้นพนักงานจ้างตามภารกิจ

สังกัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2018 เวลา 13:39 น.

ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ (ครั้งที่ 2)

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลพุสวรรค์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้าสอบเป็นพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:54 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางแลการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพุสวรรค์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางแลการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพุสวรรค์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 กรกฏาคม 2017 เวลา 10:25 น.

หน้า 8 จาก 33