ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563)

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.2561-2563)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2017 เวลา 09:53 น.

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

แผนอัตรากำลัง 3  ปี  (พ.ศ.2561-2563)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2017 เวลา 09:44 น.

ประกาศเจตจำนงสุจริต

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:12 น.

ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง งบประมาณารายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 กันยายน 2017 เวลา 11:34 น.

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ 1

อีเมล พิมพ์ PDF

 

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำรูปตัววี จุดที่ 1ถึงจุดที่ 4

หมู่ที่ 1 บ้านพุสวรรค์ ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

(ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2017 เวลา 11:07 น.

หน้า 8 จาก 34