ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศแก้ไขรายละเอียดการรับสมัครพนักงานจ้างฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

เรื่อง  ขอแก้ไขรายละเอียดการประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ครั้งที่  2

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2017 เวลา 09:10 น.

ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไป (ครั้งที่ 2)

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:07 น.

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายบุญธรรม หมู่ที่ 3 บ้านมะขามโพรง

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายบุญธรรม หมู่ที่ 3 บ้านมะขามโพรง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางราม เวชสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านมะขามโพรง

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางราม เวชสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านมะขามโพรง

หน้า 9 จาก 33