ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศผลสอบการแข่งขัน

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลทั่วไปเป้นพนักงานจ้างตามภารกิจ

สังกัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2018 เวลา 13:39 น.

ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ (ครั้งที่ 2)

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลพุสวรรค์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้าสอบเป็นพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:54 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางแลการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพุสวรรค์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางแลการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพุสวรรค์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 กรกฏาคม 2017 เวลา 10:25 น.

ประกาศแก้ไขรายละเอียดการรับสมัครพนักงานจ้างฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

เรื่อง  ขอแก้ไขรายละเอียดการประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ครั้งที่  2

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2017 เวลา 09:10 น.

ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไป (ครั้งที่ 2)

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:07 น.

หน้า 9 จาก 34