ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

แผนการดำเนินงาน

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2020 เวลา 11:01 น.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559 - 2563)

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559 - 2563)

Attachments:
Download this file (20200515095328236.pdf)20200515095328236.pdf[ ]2542 Kb

แผนพัฒนาท้องถิ่น

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2020 เวลา 10:51 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

อีเมล พิมพ์ PDF

เรื่อง การเเสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส่

หน้า 2 จาก 33