ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

Attachments:
Download this file (bonus58.pdf)bonus58.pdf[ ]407 Kb

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคู่มือประชาชน

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563)

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.2561-2563)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2017 เวลา 09:53 น.

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

แผนอัตรากำลัง 3  ปี  (พ.ศ.2561-2563)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2017 เวลา 09:44 น.

ประกาศเจตจำนงสุจริต

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:12 น.

หน้า 7 จาก 33