ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายบุญธรรม หมู่ที่ 3 บ้านมะขามโพรง

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายบุญธรรม หมู่ที่ 3 บ้านมะขามโพรง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางราม เวชสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านมะขามโพรง

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางราม เวชสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านมะขามโพรง

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกับอาคารเอนกประสงค์

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกับอาคารเอนกประสงค์

คู่มือความปลอดภัย

อีเมล พิมพ์ PDF

คู่มือความปลอดภัย

หน้า 10 จาก 34