ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

                                                            alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

เรื่อง  ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

                                                                      alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

Attachments:
Download this file (แผน61.pdf)แผน61.pdf[ ]175 Kb

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560

Attachments:
Download this file (แผน60.pdf)แผน60.pdf[ ]286 Kb

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

 

หน้า 6 จาก 34