ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560

Attachments:
Download this file (แผน60.pdf)แผน60.pdf[ ]286 Kb

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และบล็อกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเทถนนเชื่อมบล็อกระบายน้ำ สายบ้านนางเรือน แย้มกล่ำ หมู่ที่ี 1 บ้านพุสวรรค์

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และบล็อกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเทถนนเชื่อมบล็อกระบายน้ำ สายบ้านนางเรือน แย้มกล่ำ หมู่ที่ี 1 บ้านพุสวรรค์

Attachments:
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf[ ]3932 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2018 เวลา 16:40 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบล๊็อกระบายน้ำเหสริมเหล็ก สายบ้านนางเรือน แย้มกล่ำ

อีเมล พิมพ์ PDF


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบล็อกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเทถนนเชื่อมบล๊อกระรายน้ำ สายบ้านนางเรือน แย้มกล่ำ หมู่ที่ 1 บ้านพุสวรรค์

ทดสอบ

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

หน้า 6 จาก 33