ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่องแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่องแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Attachments:
Download this file (img104.pdf)img104.pdf[ ]17 Kb

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA)

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA)

Attachments:
Download this file (img083.pdf)img083.pdf[ ]374 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2019 เวลา 15:34 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Attachments:
Download this file (img078.pdf)img078.pdf[ ]508 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2019 เวลา 15:01 น.

รายงานการประชุม

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลรายงานการประชุผู้บริหารอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

Attachments:
Download this file (img075.pdf)img075.pdf[ ]4076 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:50 น.

หลักสูตรผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่

อีเมล พิมพ์ PDF

หลักสูตรผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2018 เวลา 15:02 น.

หน้า 3 จาก 33