ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แผนพัฒนาท้องถิ่น

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2020 เวลา 10:51 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

อีเมล พิมพ์ PDF

เรื่อง การเเสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

อีเมล พิมพ์ PDF

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลุสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Attachments:
Download this file (CCF_000015.pdf)CCF_000015.pdf[ ]3442 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 ธันวาคม 2019 เวลา 13:35 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่องแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่องแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Attachments:
Download this file (img104.pdf)img104.pdf[ ]17 Kb

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA)

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA)

Attachments:
Download this file (img083.pdf)img083.pdf[ ]374 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2019 เวลา 15:34 น.

หน้า 3 จาก 34