ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

คุณพอใจ อบต.พุสวรรค์ ด้านใด

จำนวนผู้ลงคะแนน:
12
ลงคะแนนครั้งแรก:
วันพฤหัสบดีที่ 09 ตุลาคม 2014 เวลา 15:40 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด:
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13:06 น.

คุณพอใจ อบต.พุสวรรค์ ด้านใด

Hits Percent Graph
ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ
6 50%
ด้านสาธารณูปโภค
2 16.7%
ด้านบริการประชาชน
2 16.7%
ด้านบรรเทาสาธารณภัย
1 8.3%
ด้านการส่งเสริมการศึกษาฯ
1 8.3%