รายงานผลการดำเนินงาน อบต.พุสวรรค์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวัน กองการศึกษา 16
2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค กองการศึกษา 18
3 รายงานผลโครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลพุสวรรค์ ประจำปี 2567 กองการศึกษา 16
4 รายงานผลกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลพุสวรรค์ ประจำปี 2567 กองการศึกษา 16
5 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 กองการศึกษา 16
6 รายงานผลการดำเนินงานโดรงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ตำบลพุสวรรค์ ประจำปี 2567 กองการศึกษา 18
7 โครงการจัดงานสภาวัฒนธรรมตำบลพุสวรรค์ ประจำปี 2567 กองการศึกษา 40
8 จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกรอบที่ 3 ลงพื้นที่ทั้ง 6 หมู่บ้านในตำบลพุสวรรค์สำรวจการจัดทำขยะเปียกครัวเรือนเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ ER-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนโครงการถังขยะเปียกรถโลกร้อน ธุรการ 70
9 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสภาครัฐประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานปลัด 57
10 รายงานผลประเมินความพึงพอใจ65 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 48
11 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 70
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นักวิเคราะห์ 116
13 งบเเสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ-รายจ่าย นักวิเคราะห์ 85
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) นักวิเคราะห์ 125
15 รายงานการประชุม นักวิเคราะห์ 126
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน นักวิเคราะห์ 98

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.พุสวรรค์ 

ลิขสิทธิ์ © 2557 -2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3247-3873

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล