ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พุสวรรค์


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ -
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 38
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 5
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 18
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 5
6 หลักสูตรผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 412
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 94
8 ขอเชิญเที่ยว งานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลพุสวรรค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 107
9 ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 78
10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีหนี้สินโดยชอบธรรมเพื่อเข้าร่วมรายการ “ปลดหนี้” สำนักงานปลัด 107
11 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัด 101
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานปลัด 102
13 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานปลัด 117
14 ทดสอบ สำนักงานปลัด 142
15 ประกาศผลสอบการแข่งขัน สำนักงานปลัด 123
16 ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ (ครั้งที่ 2) สำนักงานปลัด 120
17 ประกาศแก้ไขรายละเอียดการรับสมัครพนักงานจ้างฯ สำนักงานปลัด 135
18 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไป (ครั้งที่ 2) สำนักงานปลัด 124
19 ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักงานปลัด 129
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 117
21 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงานปลัด 174
22 องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ Administrator 87
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ กองคลัง 179
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ กองคลัง 160
25 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สำนักงานปลัด 238
26 ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับท้องถิ่น สำนักงานปลัด 224
27 ประกาศแจ้งชำระภาษีบำรุงท้องที่ สำนักงานปลัด 267
28 ประกาศแจ้งชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน สำนักงานปลัด 256
29 ขอประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) สำนักงานปลัด 231
30 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติผู้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สำนักงานปลัด 270

หน้า 1 จาก 2