ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พุสวรรค์


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 14
2 หลักสูตรผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 412
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 91
4 ขอเชิญเที่ยว งานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลพุสวรรค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 101
5 ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 75
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีหนี้สินโดยชอบธรรมเพื่อเข้าร่วมรายการ “ปลดหนี้” สำนักงานปลัด 106
7 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัด 101
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานปลัด 102
9 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานปลัด 117
10 ทดสอบ สำนักงานปลัด 140
11 ประกาศผลสอบการแข่งขัน สำนักงานปลัด 122
12 ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ (ครั้งที่ 2) สำนักงานปลัด 119
13 ประกาศแก้ไขรายละเอียดการรับสมัครพนักงานจ้างฯ สำนักงานปลัด 134
14 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไป (ครั้งที่ 2) สำนักงานปลัด 123
15 ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักงานปลัด 127
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 116
17 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงานปลัด 173
18 องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ Administrator 85
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ กองคลัง 177
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ กองคลัง 158
21 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สำนักงานปลัด 237
22 ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับท้องถิ่น สำนักงานปลัด 223
23 ประกาศแจ้งชำระภาษีบำรุงท้องที่ สำนักงานปลัด 266
24 ประกาศแจ้งชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน สำนักงานปลัด 252
25 ขอประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) สำนักงานปลัด 230
26 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติผู้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สำนักงานปลัด 269
27 ข่าวประชาสัมพันธ์การเสียภาษี กองคลัง 291
28 ประกาสรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่ไปเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 277
29 ข่าวการชำระภาษี กองคลัง 319