ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ธุรการ 17
2 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบายของนายก นักวิเคราะห์ 47
3 ประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ธุรการ 40
4 ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจออนไลน์ SDG "SDG Online Survey" ธุรการ 303
5 ประชาสัมพันธ์แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอสวีพี(HPV)) ธุรการ 890
6 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดูแลเว็บไซต์ 34
7 การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม นักวิเคราะห์ 39
8 ประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจส่งประวัติเพื่อพิจารณาคัดเลือก เป็น " ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่" เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ธุรการ 153
9 แก้ไขเพิ่มเติมคู่มืองานบริการประชาชน ตามพ.ร.บ.การปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ธุรการ 330
10 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ดูแลเว็บไซต์ 102
11 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ธุรการ 114
12 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ธุรการ 90
13 19 ธันวาคมวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อบต.พุสวรรค์ 198
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่อง การยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ษ.2566 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 62
15 ประชาสัมพันธ์บทความศุนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการประจำเดือนสิงหาคม65 นักวิเคราะห์ 128
16 รายชื่อผู้สูงอายุที่ต้องมาขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นักวิเคราะห์ 122
17 มติ ครม.อนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ นักวิเคราะห์ 91
18 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนัำ ตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 201
19 รายงานผลการบันทึกข้อมูลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะต่อ ประธานสภา อบต.พุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 83
20 รายงานผลการบันทึกข้อมูลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะต่อนายก อบต.พุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 120

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.พุสวรรค์ 

ลิขสิทธิ์ © 2557 -2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3247-3873

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล