ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แก้ไขเพิ่มเติมคู่มืองานบริการประชาชน ตามพ.ร.บ.การปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ธุรการ 273
2 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ธุรการ 34
3 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ธุรการ 33
4 19 ธันวาคมวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อบต.พุสวรรค์ 7
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่อง การยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ษ.2566 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 14
6 ประชาสัมพันธ์บทความศุนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการประจำเดือนสิงหาคม65 นักวิเคราะห์ 39
7 รายชื่อผู้สูงอายุที่ต้องมาขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นักวิเคราะห์ 53
8 มติ ครม.อนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ นักวิเคราะห์ 44
9 บัญชีรายชื่อราษฎรผู้ได้รับการสำรวจการใช้ที่ดิน นักวิเคราะห์ 46
10 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนัำ ตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 70
11 รายงานผลการบันทึกข้อมูลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะต่อ ประธานสภา อบต.พุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 38
12 รายงานผลการบันทึกข้อมูลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะต่อนายก อบต.พุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 30
13 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การกำจัดขยะ นักวิเคราะห์ 35
14 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 นักวิเคราะห์ 66
15 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การขออนุญาติก่อสร้าง/ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ นักวิเคราะห์ 106
16 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การขออนุญาต ก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 นักวิเคราะห์ 40
17 ประชาสัมพันธ์การรับวัคซีนโควิด-19 นักวิเคราะห์ 30
18 ประกาศรายงานผลการใช้ขู้มูลด้านพลังงานปี64 นักวิเคราะห์ 39
19 ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน นักวิเคราะห์ 25
20 ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอิ่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ นักวิเคราะห์ 30

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

QR Code
อบต.พุสวรรค์ 

ลิขสิทธิ์ © 2557 -2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3247-3873