ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พุสวรรค์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิเคราะห์ 3
2 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6
3 ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัด 15
4 ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 91
5 ประกาศแผนการดำเนินงานการสำรวจจำนวนสัตว์ สำนักงานปลัด 14
6 ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ อบต.พุสวรรค์ 27
7 ประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตก่อสร้าง ริ้อถอน ดัดแปลง อาคาร ตามพระร่าชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 นักวิเคราะห์ 26
8 ประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 นักวิเคราะห์ 25
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 50
10 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 30
11 ประกาศขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 นักวิชาการพัสดุ 24
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 48
13 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย นักวิเคราะห์ 73
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 57
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 50
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 50
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 42
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 40
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 33
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 31
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 36
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 98
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 52
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 53
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) นักวิเคราะห์ 29
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 นักวิเคราะห์ 6
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 31
28 หลักสูตรผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่ นักวิเคราะห์ 440
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 131
30 ขอเชิญเที่ยว งานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 161

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 


QR Code
อบต.พุสวรรค์ 

ลิขสิทธิ์ © 2557 -2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3247-3873