ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดูแลเว็บไซต์ 5
2 การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม นักวิเคราะห์ 11
3 ประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจส่งประวัติเพื่อพิจารณาคัดเลือก เป็น " ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่" เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ธุรการ 50
4 แก้ไขเพิ่มเติมคู่มืองานบริการประชาชน ตามพ.ร.บ.การปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ธุรการ 284
5 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ดูแลเว็บไซต์ 27
6 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ธุรการ 52
7 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ธุรการ 42
8 19 ธันวาคมวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อบต.พุสวรรค์ 48
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่อง การยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ษ.2566 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 25
10 ประชาสัมพันธ์บทความศุนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการประจำเดือนสิงหาคม65 นักวิเคราะห์ 70
11 รายชื่อผู้สูงอายุที่ต้องมาขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นักวิเคราะห์ 68
12 มติ ครม.อนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ นักวิเคราะห์ 55
13 บัญชีรายชื่อราษฎรผู้ได้รับการสำรวจการใช้ที่ดิน นักวิเคราะห์ 59
14 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนัำ ตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 112
15 รายงานผลการบันทึกข้อมูลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะต่อ ประธานสภา อบต.พุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 49
16 รายงานผลการบันทึกข้อมูลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะต่อนายก อบต.พุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 88
17 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การกำจัดขยะ นักวิเคราะห์ 70
18 ตอบข้อร้องเรียน สำนักงานปลัด 6
19 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 นักวิเคราะห์ 120
20 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การขออนุญาติก่อสร้าง/ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ นักวิเคราะห์ 116

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

QR Code
อบต.พุสวรรค์ 

ลิขสิทธิ์ © 2557 -2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3247-3873

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล