ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประมวลภาพกิจกรรม อบต.พุสวรรค์


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 60
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีหนี้สินโดยชอบธรรมเพื่อเข้าร่วมรายการ “ปลดหนี้” สำนักงานปลัด 93
3 กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ สำนักงานปลัด 248
4 ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.ตรำดม จ.สุรินทร์ สำนักงานปลัด 1035
5 บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ สำนักงานปลัด 163
6 วันแม่ 12 สิงหาคม 2559 สำนักงานปลัด 193
7 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) สำนักงานปลัด 163
8 รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% สำนักงานปลัด 260
9 โครงการธรรมะสัมพันธ์ สำนักงานปลัด 135
10 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา สำนักงานปลัด 224
11 โครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฯ สำนักงานปลัด 163
12 โครงการ "รักน้ำ รักป่า. รักษาแผ่นดิน" สำนักงานปลัด 138
13 สภากาแฟสัญจร. และ ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ อบต.พุสวรรค์ วันที่ 26 พ.ค 59 สำนักงานปลัด 222
14 7สีช่วยชาวบ้านร่วมใจสู้ภัยแล้ง สำนักงานปลัด 261
15 กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 สำนักงานปลัด 159
16 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 59 สำนักงานปลัด 173
17 กีฬาต้านยาเสพติด 2559 สำนักงานปลัด 153
18 งานวันท้องถิ่นไทย สำนักงานปลัด 251
19 โครงการจัดเวทีประชาคม สำนักงานปลัด 154
20 บัณฑิตน้อย ตำบลพุสวรรค์ สำนักงานปลัด 164
21 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ สำนักงานปลัด 229
22 โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์สัญจร สำนักงานปลัด 171
23 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย สำนักงานปลัด 185
24 มอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้ สำนักงานปลัด 222
25 โครงการฝึกอบรม อสม.น้อย พ.ศ.2559 สำนักงานปลัด 785
26 ทำบุญประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานปลัด 170
27 งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559 สำนักงานปลัด 485
28 โครงการพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพจิตในชุมชน สำนักงานปลัด 173
29 ผู้ว่าลงตรวจพื้นที่ สำนักงานปลัด 193
30 กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด สำนักงานปลัด 208

หน้า 1 จาก 3