ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประมวลภาพกิจกรรม อบต.พุสวรรค์


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 66
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีหนี้สินโดยชอบธรรมเพื่อเข้าร่วมรายการ “ปลดหนี้” สำนักงานปลัด 100
3 กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ สำนักงานปลัด 254
4 ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.ตรำดม จ.สุรินทร์ สำนักงานปลัด 1048
5 บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ สำนักงานปลัด 165
6 วันแม่ 12 สิงหาคม 2559 สำนักงานปลัด 196
7 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) สำนักงานปลัด 170
8 รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% สำนักงานปลัด 268
9 โครงการธรรมะสัมพันธ์ สำนักงานปลัด 138
10 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา สำนักงานปลัด 235
11 โครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฯ สำนักงานปลัด 166
12 โครงการ "รักน้ำ รักป่า. รักษาแผ่นดิน" สำนักงานปลัด 142
13 สภากาแฟสัญจร. และ ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ อบต.พุสวรรค์ วันที่ 26 พ.ค 59 สำนักงานปลัด 225
14 7สีช่วยชาวบ้านร่วมใจสู้ภัยแล้ง สำนักงานปลัด 265
15 กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 สำนักงานปลัด 163
16 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 59 สำนักงานปลัด 177
17 กีฬาต้านยาเสพติด 2559 สำนักงานปลัด 155
18 งานวันท้องถิ่นไทย สำนักงานปลัด 259
19 โครงการจัดเวทีประชาคม สำนักงานปลัด 156
20 บัณฑิตน้อย ตำบลพุสวรรค์ สำนักงานปลัด 167
21 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ สำนักงานปลัด 236
22 โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์สัญจร สำนักงานปลัด 173
23 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย สำนักงานปลัด 188
24 มอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้ สำนักงานปลัด 225
25 โครงการฝึกอบรม อสม.น้อย พ.ศ.2559 สำนักงานปลัด 798
26 ทำบุญประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานปลัด 172
27 งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559 สำนักงานปลัด 490
28 โครงการพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพจิตในชุมชน สำนักงานปลัด 178
29 ผู้ว่าลงตรวจพื้นที่ สำนักงานปลัด 196
30 กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด สำนักงานปลัด 210

หน้า 1 จาก 3