ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พุสวรรค์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 หมู่ 3 นักวิชาการพัสดุ 34
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 14 หมู่ 2 ตำบลพุสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ 35
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรหมู่ 4 ตำบลพุสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ 25
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1/7 หมู่ 3 ตำบลพุสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ 25
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 หมู่ 6 ตำบลพุสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ 24
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7/2 หมู่ 1 ตำบลพุสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ 20
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ 78
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ 57
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 92
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ 43
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ 43
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยรากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบอมข่อย หมู่ 1 ตำบลพุสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ 41
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ 33
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยรากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนางปล่อง หมู่ 2 ตำบลพุสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ 26
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 51
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 56
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และบล็อกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเทถนนเชื่อมบล็อกระบายน้ำ สายบ้านนางเรือน แย้มกล่ำ หมู่ที่ี 1 บ้านพุสวรรค์ กองคลัง 245
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบล๊็อกระบายน้ำเหสริมเหล็ก สายบ้านนางเรือน แย้มกล่ำ กองคลัง 147
19 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 กองคลัง 216
20 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ 1 สำนักงานปลัด 162
21 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยกวางจริง กองคลัง 184
22 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองคลัง 207
23 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 กองคลัง 159
24 ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง ปปช โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดพุสวรรค์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว กองคลัง 308
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางแลการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพุสวรรค์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว กองคลัง 237
26 โครงการดาดคอนกรีตคลองพร้อมก่อสร้างบล๊อกระบายน้ำเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านมะขามโฑรง ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กองคลัง 394
27 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยกระสังข์ หมู่ที่ 1 บ้านพุสวรรค์ กองคลัง 387
28 โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ท่อ PVC Ø 6 นิ้ว ต่อโด่จำนวน 10 จุด หมู่ที่ 6 บ้านในคลอง กองคลัง 1359
29 โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร จุดที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยกวางจริง กองคลัง 376
30 โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร จุด 1 พร้อมขุดลอกล่องน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยกวางจริง กองคลัง 204

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

QR Code
อบต.พุสวรรค์ 

ลิขสิทธิ์ © 2557 -2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3247-3873