ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พุสวรรค์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นักวิชาการพัสดุ 280
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นักวิชาการพัสดุ 8
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอย6 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 29
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย1/7 ช่วงที่ 3 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 17
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอย 7 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 6
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 9 ช่วงที่ 2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 15
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย 1/7 ช่วงที่ 2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 25
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 8 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 18
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านพุสวรรค์ ซอย 2 ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 9
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดห้วยกวางจริง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6 ซอย 1/1 ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 7
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบล็อกระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยกวางจริง ซอย 2 ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 6
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 หมู่ 3 นักวิชาการพัสดุ 56
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 14 หมู่ 2 ตำบลพุสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ 51
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรหมู่ 4 ตำบลพุสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ 33
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1/7 หมู่ 3 ตำบลพุสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ 33
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 หมู่ 6 ตำบลพุสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ 27
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7/2 หมู่ 1 ตำบลพุสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ 28
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ 90
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ 64
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 100
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ 49
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ 49
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยรากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบอมข่อย หมู่ 1 ตำบลพุสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ 48
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ 37
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยรากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนางปล่อง หมู่ 2 ตำบลพุสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ 34
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 55
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 58
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และบล็อกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเทถนนเชื่อมบล็อกระบายน้ำ สายบ้านนางเรือน แย้มกล่ำ หมู่ที่ี 1 บ้านพุสวรรค์ กองคลัง 255
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบล๊็อกระบายน้ำเหสริมเหล็ก สายบ้านนางเรือน แย้มกล่ำ กองคลัง 154
30 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 กองคลัง 232

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

QR Code
อบต.พุสวรรค์ 

ลิขสิทธิ์ © 2557 -2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3247-3873

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล