คำสั่งอบต.พุสวรรค์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่งคณะทำงานโครงการประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นักวิเคราะห์ 7
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ที่ 442/2565 เรื่องแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพุสวรรค์ เดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการศึกษา 1
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพุสวรรค์ เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการศึกษา -
4 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศพด.ตำบลพุสวรรค์เดือนตุลาคม 2565 นักวิเคราะห์ 3
5 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 3
6 คำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง นักวิเคราะห์ 12
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล(Care plan)/กำกับและติดตามกประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอาสาบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง นักวิเคราะห์ 15
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง นักวิเคราะห์ 16
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน นักวิเคราะห์ 31
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 8

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

QR Code
อบต.พุสวรรค์ 

ลิขสิทธิ์ © 2557 -2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3247-3873