คำสั่งอบต.พุสวรรค์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่งองค์กำารบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลพุสวรรค์ ประจำปี 2566 กองการศึกษา 14
2 คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ที่ 371/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 กองการศึกษา 17
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ที่ 371/2566 เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำอาหารกลางวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการศึกษา 9
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ที่ 309/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพุสวรรค์ กองการศึกษา 31
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ที่ 310/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการศึกษา 20
6 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ที่ 258/2566 เรืองแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพุสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการศึกษา 41
7 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ที่ 274/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพุสวรรค์ เดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเจาะจง กองการศึกษา 27
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ที่ 251/2566 เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาจัดทำฐานเกมปริศนาเขาวงกตตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการศึกษา 18
9 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ที่ 246/2566 เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพุสวรรค์ อายุ 3-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการศึกษา 39
10 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ที่ 240/2566 เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพุสวรรค์ เดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการศึกษา 28

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

QR Code
อบต.พุสวรรค์ 

ลิขสิทธิ์ © 2557 -2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3247-3873

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล