บุคลากรกองช่าง อบต.พุสวรรค์ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ  เอี่ยมเพชร
รองปลัดอบต.พุสวรรค์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

งานก่อสร้าง
 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
นางสาวกัลยารัตน์  เอี่ยมสง่า
ผู้ช่วยช่างโยธา
 
- ว่าง -
นายช่างโยธา


งานสาธารณูปโภค

นายสุทธิพงษ์  ผูกศิริ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

- ว่าง -
พนักงานผลิตน้ำประปา      

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

QR Code
อบต.พุสวรรค์ 

ลิขสิทธิ์ © 2557 -2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3247-3873