บุคลากรกองคลัง อบต.พุสวรรค์


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองคลัง

งานการเงินและบัญชี
 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
นางปราณี  สินสมุทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
นางสาวจิรัชยา นุมา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวจุฑาภรณ์  ใจอ่อน
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
 

- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
alt

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

นางสายชล   แม้นเมฆ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางทองหยิบ  หมื่นหาญ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้alt    alt   alt   alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

QR Code
อบต.พุสวรรค์ 

ลิขสิทธิ์ © 2557 -2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3247-3873