บุคลากรกองคลัง อบต.พุสวรรค์


นางปราณี  สินสมุทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

งานการเงินและบัญชี
 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

นางปราณี  สินสมุทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 

นางสาวฐิตาภรณ์ ดังสนั่น
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวจุฑาภรณ์  ใจอ่อน
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
 

นางสาวอนุชิดา ทองมี
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
alt

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้นางสายชล   แม้นเมฆ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางทองหยิบ  หมื่นหาญ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
alt    alt   alt   alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

QR Code
อบต.พุสวรรค์ 

ลิขสิทธิ์ © 2557 -2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3247-3873

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล