ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์


นายอุทัย  อยู่ฉิม
นายกอบต.พุสวรรค์
นายอำนาจ  พุ่มไสว
รองนายกอบต.

นายอำนาจ  คงอยู่
รองนายกอบต.

นายกฤษดา  บุศราคำ
เลขานุการนายกอบต.