ข้อมูลอื่น ๆ อบต.พุสวรรค์

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
  alt ทรัพยากรดิน เนื้อที่ในตำบลพุสวรรค์ส่วนใหญ่เป็นเนื้อที่เกษตรกรรม สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน และลูกรังบริเวณที่ราบสลับเชิงเขา
  alt ทรัพยากรน้ำ มีแม่น้ำแม่ประจันต์ไหลผ่าน
  alt ทรัพยากรป่าไม้   พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวน
  alt แร่ดินขาว
alt

มวลชนจัดตั้ง


  alt  อสม. 6  หมู่บ้าน   58  คน
  alt  สมาชิก อปพร. 1  ชุด   30  คน
  alt  ลูกเสือชาวบ้าน 2  รุ่น 150  คน
  alt  ไทยอาสาป้องกันชาติ 2  รุ่น 100  คน

alt

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
    alt อุทธยานพระโพธิสัตว์กวนอิม
alt

ฝ่ายการเมือง
  alt คณะผู้บริหาร จำนวน 4 คน
  alt สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์  จำนวน   11  คน
alt

ฝ่ายประจำ
  alt จำนวนบุคลากร จำนวน   30   คน โดยแบ่งโครงสร้างเป็น 5 ส่วนราชการ


     alt  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 10  คน
     alt กองคลัง 7  คน
     alt กองช่าง 4  คน
     alt กองสวัสดิการสังคม 3  คน
     alt กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6  คน
alt  alt   alt  alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.พุสวรรค์ 

ลิขสิทธิ์ © 2557 -2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3247-3873

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล