การบริการพื้นฐาน อบต.พุสวรรค์

การคมนาคม


       ถนนลาดยาง   6  สาย
       ถนนคอนกรีต 45  สาย
       ถนนลูกรัง 25  สายการโทรคมนาคม
       ตู้โทรศัพท์สาธารณะ      จำนวน  1  ตู้


การไฟฟ้า
       มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง  6  หมู่บ้านแหล่งน้ำ/ถนนที่สร้างขึ้น


       แม่น้ำ   1  สาย
       อ่างเก็บน้ำ   4  แห่ง
       สระ 16  แห่ง
       ถังเก็บน้ำฝน 14  ถัง
       บ่อบาดาล 17  บ่อ
       บ่อน้ำตื้น 29  บ่อ
       ประปา   9  แห่ง
       ลำห้วย 14  แห่ง
       ถนนน้ำล้น   5  สาย
       ฝาย 16  แห่ง
      

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

QR Code
อบต.พุสวรรค์ 

ลิขสิทธิ์ © 2557 -2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3247-3873