ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
สภาพทางสังคม อบต.พุสวรรค์

การศึกษา


     alt  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน  3  แห่ง
     alt  โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน  1  แห่ง
     alt  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  1  แห่ง
     alt  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน  -  แห่ง
     alt  เสียงตามสาย จำนวน  6  แห่ง

alt

สถานบันและองค์กรทางศาสนา


     alt  วัด จำนวน  2  แห่ง
     alt  สำนักปฏิบัติธรรม จำนวน  2  แห่ง

alt

การสาธารณสุข
     alt  สถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน/ตำบล  จำนวน  1  แห่ง
alt

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     alt  ป้อมตำรวจชุมชน    จำนวน  1  แห่ง

alt    alt   alt   alt