หัวหน้าส่วนราชการ อบต.พุสวรรค์


นายสิริชัย  อุ่นใจเพื่อน
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.พุสวรรค์

โทร. 081-704-4646- ว่าง -
รองปลัดอบต.พุสวรรค์


 

 


นายณัฐพล  แซ่ตั๊ง
หัวหน้าสำนักปลัด

 


โทร. 084-019-1928
 


นางปราณี  สินสมุทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 097-271-9392


นายสิริชัย  อุ่นใจเพื่อน
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 081-704-4646


นางสาวศิวรรจน์  บุญกูลธนพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

โทร. 097-271-9392


นางสาววีณา  เอี่ยมสอาด
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร. 084-707-4644

 

      

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.พุสวรรค์ 

ลิขสิทธิ์ © 2557 -2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3247-3873

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล