ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

อีเมล พิมพ์ PDF

-แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

-เป็นข้อมูลตลอดระยะเวลาของแผนดำเนินงานประจำปี

-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินงาน โครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอเเนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

-ใช้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ของปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2562)