บุคลากรกองการการศึกษาฯ อบต.พุสวรรค์


นางสาวศิวรรจน์  บุญกูลธนพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


- ว่าง -
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

งานส่งเสริมการศึกษา งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

นางสุริยา  บุตรจันทร์
ครูชำนาญการ

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสายรุ้ง คำชื่น
ครู ค.ศ.1 

นางสาววรรณนิภา โตแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

- ว่าง -
ครู คศ.1
 

- ว่าง -
ครู คศ.1
 


  

alt  alt  alt  alt


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.พุสวรรค์ 

ลิขสิทธิ์ © 2557 -2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3247-3873

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล