ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรกองการการศึกษาฯ อบต.พุสวรรค์


นางสาวศิวรรจน์  บุญกูลธนพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวนิรมล  ศรีปาริสุทธานนท์
นักวิชาการศึกษา


งานส่งเสริมการศึกษา


นางสุริยา  บุตรจันทร์
ครูชำนาญการ


- ว่าง -
ครู คศ.1


นางสาวสายรุ้ง คำชื่น
ครู ค.ศ.1


(ว่าง)
ครู ค.ศ.1
 


(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววรรณนิภา โตแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


- ว่าง -
ผู้ดูแลเด็ก 

alt  alt  alt  alt