ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรกองการการศึกษาฯ อบต.พุสวรรค์

นางสาวศิวรรจน์  บุญกูลธนพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวนิรมล  ศรีปาริสุทธานนท
นักวิชาการศึกษา


งานส่งเสริมการศึกษา


นางสุริยา  บุตรจันทร์
ครูชำนาญการ


- ว่าง -
ครู คศ.1


นางสาวสายรุ้ง  คำชื่น
ครู ค.ศ.1


นางสงวน  เอราวรรณ์
ครู ค.ศ.1


นางสาวสุภาพร  แสวงเวช
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววรรณนิภา โตแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


- ว่าง -
ผู้ดูแลเด็ก
alt    alt   alt   alt