บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.พุสวรรค์


นายณัฐพล  แซ่ตั๊ง
หัวหน้าสำนักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป
 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววันเพ็ญ  แซ่ตั้ง
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
 

นายจำลอง  บุตรจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวจนันญา  มีนุช
นักจัดการงานทั่วไป
   
นางสาวบุญนำ  สดใส
เจ้าพนักงานธุรการ
   

นายอรุณ  กลิ่นอุบล
พนักงานขับรถยนต์
   

นายธนศักดิ์  เทศอ้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
นางสาวสายลม  ใยหยวกตาฟัก
แม่บ้าน
   

 
   งานกฏหมายและคดี
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ว่าง -
นิติกร
ปฏิบัติการ
 

พ.จ.อ.ไพฑูรย์  ร้อยแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

alt    alt   alt   alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

QR Code
อบต.พุสวรรค์ 

ลิขสิทธิ์ © 2557 -2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3247-3873

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล