บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.พุสวรรค์


นายณัฐพล  แซ่ตั๊ง
หัวหน้าสำนักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป
 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววันเพ็ญ  แซ่ตั้ง
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
 

นายจำลอง  บุตรจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นางสาวบุญนำ  สดใส
เจ้าพนักงานธุรการ
   

นายอรุณ  กลิ่นอุบล
พนักงานขับรถยนต์
   

นายธนศักดิ์  เทศอ้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
นางสาวสายลม  ใยหยวกตาฟัก
แม่บ้าน
   

 
   งานกฏหมายและคดี
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ว่าง -
นิติกร
ปฏิบัติการ
 

พ.จ.อ.ไพฑูรย์  ร้อยแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

alt    alt   alt   alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

QR Code
อบต.พุสวรรค์ 

ลิขสิทธิ์ © 2557 -2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3247-3873

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล