บุคลากรกองสวัสดิการสังคม อบต.พุสวรรค์


นางสาววีณา  เอี่ยมสอาด
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)นางสาววีณา  เอี่ยมสอาด
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

alt
นางสุกัญญา  ตาลลักษณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวบัณฑิตา  สดใส
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.พุสวรรค์ 

ลิขสิทธิ์ © 2557 -2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3247-3873

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล